ATIK KAĞIT
Atık Pil

GENÇ DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?

Ülkemiz gençliğinin doğaya ve insana olan sevgisinin ifade yeri...

Bakanlığımız bünyesinde yer alan gençlik merkezlerine üye gençlerde sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin arttırılması ve gençlik alanıyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak proje ve faaliyet gerçekleştirebilme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla “Genç Dönüşüm” projesini düzenlemekteyiz. Bu kapsamda çeşitli alanlara ilişkin birtakım kampanyalar yürütmekteyiz. Genç Dönüşüm projesi kapsamında yer alan kampanyalarımız;

  • Sınav Seti Toplama Kampanyası
  • Atık Pil Toplama Kampanyası
  • Atık Kağıt Toplama Kampanyası
  • Oyuncak Toplama Kampanyası
  • Kitap Toplama Kampanyası
  • Kıyafet Toplama Kampanyası
  • Mavi Kapak Toplama Kampanyası